Vad är allergi?

Allergi är svaret på kroppens immunsystem till vanligtvis ofarliga ämnen, som pollen, mat och husdammskvalster. Även om de flesta ämnen inte utgör några problem hos allergiska personer identifierar immunsystemet dem som ett hot och histamin frisätts.4

Exponering för liknande allergener leder till olika mönster av allergisk sjukdom hos barn.5,6 Detta kan bero på olika mönster i sensibilisering. Huden fungerar som en barriär mot allergenpåverkan. Förekomsten av exponering för särskilda allergener kan därmed relateras till symtom genom allergitestning och detta kommer att bidra till att skilja mellan sensibiliserade och icke-sensibiliserade individer, vilket ger vägledning för bättre hantering.6

 

Allergisymtom

Symtomen på allergi är många och kan ofta förväxlas med andra förhållanden. Några vanliga symtom på allergi är rinit, astma, eksem, anafylaxi, födoämnesallergi och yrkesallergi. Inom dessa förhållanden finns det ett antal symtom som vid första förekomsten inte nödvändigtvis kan hänföras till allergi och därför kan leda till dålig patienthantering.

Eksem

 • Onormalt torr hud
 • Torrhetsfläckar
 • Diffus hudrodnad
 • Kliande
 • Vätskande blåsor
 • Skorpbildande blåsor
 • Eroderande blåsor
 • Diffusa fläckar
 • Lichenfield, svagt pigmenterade, upphöjda fläckar
 • Utmattning
 • Tjocka bleka upphöjda fläckar

Astma

 • Väsande
 • Andningssvårigheter
 • Trång i bröstet
 • Hosta

Rinit

 • Nästäppa
 • Rinnande näsa
 • Rinnsnuva
 • Röda kliande ögon
 • Vattniga ögon
 • Upprepande nysningar
 • Huvudvärk
 • Klåda i näsa
 • Ansiktsvärk
 • Öronvärk
 • Trötthet

Födoämnesallergi

 • Milda symtom
 • Klåda i munnen
 • Urtikaria
 • Intensiv klåda
 • Ansiktssvullnad
 • Känna sig väldigt varm eller kall
 • Ökad oro
 • Blek/fläckvis rodnad
 • Milt väsande eller hosta
 • Onormal smärta
 • Illamående
 • Minskad nivå av medvetenhet
 • Diarré
 • Allvarliga symtom
 • Andningssvårigheter
 • Väsande
 • Heshet
 • Kvävande hosta
 • Väldigt bleka/blå läppar
 • Okontaktbar/Medvetslös
 • Kollaps

Anafylaxi

 • Andnöd
 • Väsande
 • Svullnad i halsen
 • Hosta
 • Rinit
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Svullnad i skinnet (läppar och ögon)
 • Magont
 • Urtikaria
 • Hudrodnad
 • Kliande utan utslag
 • Förlust av medvetandet
 • Lågt blodtryck
 • Huvudvärk
 • Anfall
 • Magsmärta

Anpassad från WAO White Book, 2011 och NICE guidelines 2011.3,7

Varför testa för allergi?

Vad som kan tyckas som den uppenbara utlösaren kan bara vara" toppen av isberget". Eftersom de flesta atopiska individer är allergiska mot fler än ett allergen är det viktigt att identifiera alla allergener som bidrar till symtomen för att säkerställa optimal symtomlindring.

Klicka för att få veta mer om fördelarna med att testa för:

 

Identifiera allergi

Allergi kan identifieras genom en trestegsprocess:

1. Historia

Allergidiagnosen börjar med en fysisk undersökning och en allergifokuserad patienthistoria. Att ställa några viktiga frågor kommer att ge dig en detaljerad historia (för födoämnesallergi, ange om allergin är IgE- eller icke-IgE-medierad) och möjliggör att du hanterar din patient korrekt. De viktigaste frågorna bör fokusera på:

 • Patient-, miljö- och familjehistoria
 • Misstänkta allergen
 • Tid mellan exponering och symtom
 • Symtom

2. Testning

Bedöm behov av test

Om patienthistoriken antyder en IgE-medierad allergi, genomför ett blodprov (allergenspecifikt IgE) eller av utbildad, kompetent klinisk personal i en miljö med faciliteter för hantering av anafylaxi7 Specifik IgE-testning kan utföras på vilken patient som helst oberoende av ålder, allergiska symtom (dvs eksem) och medicinering.

Ladda ner ett kliniskt verktyg för att lära dig mer om vilka allergener du ska testa för.

Vid blodprovstagning är ett 1 ml prov av helblod tillräckligt för att testa för upp till 10 olika allergener.

Tolkning av testresultat

Resultaten bör beaktas i samband med den kliniska historien.

3. Förvaltning

Undvikande eller minskning av exponering för allergener kan lindra eller minska symtomen.

I födoämnesallergi, i samråd med en dietist, bör maten tas bort från kosten. I luftburen allergi kan symtomen hanteras med medicinering, men patienter, särskilt med astma, kan vara i riskzonen för allvarliga reaktioner och som sådant bör man ge råd om att minska dessa allergener från miljön.7

För hanteringsverktyg, se resursdelen.

Enbart sjukdomshistoria är inte tillräckligt – gissa inte, testa!

Anpassad från Duran Tauleria, et al. 2004 and Niggemann, et al. 2008. Study among patients with symptoms of eczema, wheezing and/or asthma, and rhinitis in primary care.8,9

Genom att lägga till ovanstående överväganden till ett IgE-antikroppstestresultat, i kombination med tidigare medicinsk historia och en fysisk undersökning, kan allergiundersökningen finjusteras för att ge en mycket informativ bild.


Hur sannolikt skulle du rekommendera det här innehållet?

Betygsätt detta innehåll

Vänligen välj ett alternativ
Tack för din respons
Referenser
 1. Punekar YS and Sheikh A. Clin Exp Allergy 2009; 39: 1889-1895.
 2. Mintel Oxygen Reports. Not to be sneezed at- almost half of all Brits are allergy sufferers. 2010. Available from www.mintel.com/press-centre/press-releases/512/not-to-be-sneezed-at-almost-half-of-all-brits-are-allergy-sufferers: last accessed April 2013.
 3. Pawankar (Ed) et al. White book on allergy, 2011; World Allergy Organisation UK.
 4. Allergy UK. Available from https://www.allergyuk.org/what-is-an-allergy/what-is-an-allergy last accessed September 2015.
 5. Palmer CN, et al. Nat Genet, 2006;38(4):441-446.
 6. Basu K, et al. Allergy 2008;63(9):1211-1217.
 7. National Institute for Health and Clinical Excellence. Food allergy in children and young people (CG116). 2011. London: National Institute for Health and Clinical Excellence.
 8. Duran Tauleria E, et al. Allergy 2004;59 (suppl 78): 35-41.
 9. Niggemann B, et al. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19:325-331.

Interested in our Allergy/Autoimmunity Education?

Yes, I would like to receive:

By submitting this form, you consent to the Thermo Fisher Scientific collecting and processing your personal data

We also want to inform you we are cooperating with Veeva Systems Inc.’s Open Data syndicated database to ensure the contact information is always up to date. This means that subscribers to this database may access your professional contact information (name, job title, institution name and address) and if any user report a change to these basic public information this will be shared with all through the database. All relevant Veeva Systems Inc. servers are located inside the European Union.
For any privacy questions or concerns, or to exercise your rights as a data subject as described in our Privacy Policy, please contact us at dataprivacy@thermofisher.com

Dina uppgifter har skickats in.