300 million people 3.3 miljoner människor

Allergisk rinit påverkar ungefär 3.3 miljoner människor i England2

300 million people Luftburna allergener är svåra att undvika

Näsan är ingången till andningsvägarna och rinit är associerad med symtom som uppstår från bihålor, mellanörat, nasofarynx och nedre luftvägar1. Även om luftburna allergener är svåra att undvika och det endast finns begränsade bevis för framgångsrik undvikning, kan vissa aspekter av hanteringen förbättras genom allergenidentifiering4

300 million people 80% lider av rinit

Både allergisk rinit och icke-allergisk rinit är riskfaktorer för utveckling av astma1. Mer än 80% av patienterna med astma lider också av rinit10,11. Både allergisk rinit och icke-allergisk rinit är riskfaktorer för utveckling av astma1

Fördelarna med allergitestning

Riktad hantering av atopiska patienter kan minska sjukvårdsbörden5,6

Misstanke om allergi?

Tänk bortom symtomen
och identifier orsaken

 • Undvik onödiga recept
 • Undvik onödiga konsultationer/remisser
 • Minska receptbördan och spara kostnader
 • Minska bortovaro från skola, job och minska väntelistan
 • Spara tid, kostnader och hjälp patienter att leva ett mindre besvärligt liv

- Tidig allergidiagnos
- Bestäm rätt handlingsplan • Minska akutbesök
 • Minska onödiga recept, konsultationer och remisser
 • Förbättra kontroller
 • Möjliggör att patienter kan delta i normal dagliga aktiviteter
 • Spara tid, kostnader och hjälp patienter att leva ett mindre besvärligt liv

Aktiv
handlingsplan

 • Förbättrad livskvalité

Vanligaste allergenerna

Rinithistorik

Rinit brukar beskrivas som en täppt eller rinnande näsa. Andra symtom på rinit kan vara kliande näsa, mun, läppar och röda ögon, svullna ögonlock och svullnad i munnen / luftvägarna. Symtom uppstår vanligtvis som en följd av en utlösare. Det är viktigt att överväga rinit hos patienter med astma, eksem, konjunktivit, bihåleinflammation, polypos, infektioner i övre luftvägarna, otitis media, sömnstörningar och hos barn med inlärning och uppmärksamhet.

Allergisk rinit diagnostiseras genom en fysisk undersökning och en allergifokuserad patienthistoria8

En allergifokuserad klinisk historia ska skräddarsys för de presenterande symptomen och patientens ålder9

ANågra viktiga frågor ger dig en detaljerad historia och låter dig hantera din patient korrekt

Ladda ner en handlingplan för allergifokuserad patienthistoria

Testning och rekommendationer

Giudad av allergihistorian, gå igenom de mest uppskattade kommande steg:

Bedöm testbehovet

Om patienthistoriken antyder en IgE-medierad allergi, ta ett blodprov (allergenspecifik IgE) eller av utbildad, kompetent klinisk personal, i en klinisk miljö med tillräckligt kliniskt stöd och faciliteter för att hantera anafylaxi, kan en pricktest utföras.9 Specifik IgE-testning med blodprov kan utföras på vilken patient som helst oberoende av ålder, allergiska symtom (dvs. eksem) och medicinering.

När du tar blod för ett test är ett 1 ml prov av helblod tillräckligt för att testa upp till 10 olika allergener.

Tolkning av testresultat

Resultaten bör beaktas i samband med klinisk historia.

Hantering och remittering

Prof Somnath Mukhopadhyay diskuterar belastningen av allergi.

Fördelarna med att minska exponering av allergen

Undvikande eller minskning av exponering för allergener kan lindra eller minska symtomen. Hos patienter med astma kan lindring av rinitsymtomen hjälpa till att kontrollera astmasymtomen.

Utskriftsvänlig handlingsplan

För att säkerställa att din patient följer dina råd efter diagnos är det viktigt att ge en handlingsplan.

Ladda ner dessa användbara handlingsplaner för att hantera dina allergipatienter:


Hur sannolikt skulle du rekommendera det här innehållet?

Betygsätt detta innehåll

Vänligen välj ett alternativ
Tack för din respons
Referenser
 1. Scadding GK, et al. Clin Exp Allergy 2008; 38: 19-42.
 2. House of Lords, Science and Technology sixth report- the extent and burden of allergy in the United Kingdom. Available from www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldsctech/166/16607.htm#n29; last accessed April 2013.
 3. UK Facts. Available at: www.asthma.org.uk/asthma-facts-and-statistics Last accessed April 2013.
 4. Angier E, et al. Prim Care Respir J 2010; 19: 217-222.
 5. House of Lords, Science and Technology sixth report- the extent and burden of allergy in the United Kingdom. Available from www.bsaci.org/pdf/HoL_science_report_vol.1.pdf last accessed February 2014.
 6. Pearce L. Nursing Times 2012; 108(17): 20-22.
 7. Motals C, et al. SAMJ 2009; 99: 531-535.
 8. Pawankar (Ed) et al. White book on allergy, 2011; World Allergy Organisation UK.
 9. National Institute for Health and Care Excellence. Food allergy in children and young people (CG116). 2011. London: National Institute for Health and Care Excellence.
 10. Allen-Ramey F, et al. J Am Board Fam Pract 2005;18(5):434-439.
 11. Host A, Halken S. Allergy 2000;55:600-608.

Interested in our Allergy/Autoimmunity Education?

Yes, I would like to receive:

By submitting this form, you consent to the Thermo Fisher Scientific collecting and processing your personal data

We also want to inform you we are cooperating with Veeva Systems Inc.’s Open Data syndicated database to ensure the contact information is always up to date. This means that subscribers to this database may access your professional contact information (name, job title, institution name and address) and if any user report a change to these basic public information this will be shared with all through the database. All relevant Veeva Systems Inc. servers are located inside the European Union.
For any privacy questions or concerns, or to exercise your rights as a data subject as described in our Privacy Policy, please contact us at dataprivacy@thermofisher.com

Dina uppgifter har skickats in.