Molekylär allergiutbildning

Vill du veta mer om allergenkomponenter och hur de kan förbättra diagnosen hos allergiska patienter?

Ta en tur genom vår utbildningsmodul

Vad är komponenter?

Varje allergenkälla innehåller tusentals molekyler, men endast några av dessa är allergiframkallande. En allergenmolekyl eller komponent är en enda molekyl som känns igen av allergenspecifika antikroppar och orsakar därigenom en allergisk reaktion. En allergenkälla kan ha flera allergenkomponenter som alla har olika egenskaper. Molekylär allergi syftar till att identifiera de specifika komponenterna och så ge en tydlig förståelse för hur den allergiska reaktionen orsakas.

IgE-antikroppar bildas som ett direkt svar på varje allergenkomponent.

De flesta allergenkomponenterna är specifika för allergenkällan, men vissa är "korsreaktiva", vilket betyder att de strukturellt liknar allergenkomponenter i andra allergenkällor.

Till exempel är Ara h 8 PR-10 proteinet som finns i jordnötter mycket lik det i björk, Bet v 1 PR-10 proteinet.

Vilka är de kliniska fördelarna med att testa komponenter?

Allergen-komponentdiagnostik mäter IgE på vissa allergenkomponenter, och avslöjar ytterligare information om en underliggande allergi.

De indikerar även specifik allergenreaktivitet på det sätt som hela extrakt gör:

Förstå patientrisken - lägg förtroende till din bedömning

Val av patienter för immunterapi - användbar för bi/geting- och inhalationsallergiska patienter

Förstå korsreaktioner mellan arter - hjälp att förstå multisensibiliseringar, t.ex. sambandet pollen och födoämnen

Molekylär Allergi Guidebok

De molekylära allergiguideböckerna har utformats för att:

  • Hjälper dig att förstå principerna för molekylär allergi
  • Hjälper dig att bestämma vilka komponenter du behöver testa för
  • Hjälper dig att tolka resultaten

Gå Molekylärt! Molekylär Allergi Bas

En kort översikt över de viktiga teman inom molekylär allergi, särskilt proteinfamiljer, deras kliniska relevans och nomenklatur. Ladda ner

Gå Molekylärt! Allergenkomponenterna

En enkel sammanfattning som hjälper dig att välja komponenter och tolka resultat för de vanligaste allergenerna. Ladda ner

Guideböckerna är snabba att använda och hjälper dig att ställa en välinformerad diagnos

Hur tolkar jag resultaten?

Närvaron av allergenspecifika IgE är vanligtvis en risk för allergisymtom och ett resultat ≥0,1 kUA/L indikerar sensibilisering. Traditionellt är ju högre IgE-nivå, desto större är risken för symtom.

Vissa molekylära allergener är förknippade med en högre risk för systemiska reaktioner, medan vissa allergener anses vara utan eller mycket låg risk för allvarliga reaktioner. En hög IgE- nivå till ett högriskallergen som Ara h 2 eller Cor a 9 innebär en högre risk för patienten att reagera.

Överväg alltid testresultat i samband med en klinisk historia.

Komponentfamiljen Växter

Komponentfamiljen Växter delas in i arter; Ju mer besläktad arten är desto mer lika kan komponenterna vara.

Detta ökar potentialen för IgE-molekyler riktade mot pollenallergenepitoper i livsmedel. Det finns fem huvudtyper av växtkomponentgrupper som indikerar allergi. Dessa är PR-10 (patogenesrelaterat familjenummer 10), profilin, nsLTPs (icke-specifika lipidöverföringsproteiner), lagringsproteiner och CCDs (korsreaktiva kolhydratdeterminanter):

Proteinfamilj Risk för systemiska reaktioner Måste jag överväga många olika allergenkällor
Lagringsprotein Ja. Lagringsproteiner är värme- och matsmältningsstabilia som förklarar deras förmåga att behålla sin intakta form som orsakar systemisk reaktion utöver OAS (oralt allergisyndrom). Nej. Lagringsproteiner är inte korsreagerande, förutom mycket nära besläktade allergenkällor (t ex mellan baljväxter såsom soja och jordnöt).
Lipid Transfer Protein Ja. NsLTPs är värme- och matsmältningsstabila som förklarar deras förmåga att oftare orsaka systemisk reaktion utöver OAS. Ja. Delvis korsreaktiva (grad av strukturell likhet varierar mellan nsLTP i vegetabilisk mat och pollen)
PR-10-protein Låg. Orsakar ofta endast lokala symtom som OAS på grund av deras känslighet mot värme och matsmältning, men några fall med systemiska reaktioner har rapporterats t.ex. för soja Gly m 4 och Selleria Api g 1 Ja. Delvis korsreaktiva (grad av strukturell likhet varierar mellan nsLTP i vegetabilisk mat och pollen).
Profilin Låg. Har ofta liten klinisk relevans för allergiska sjukdomar. Profiliner kan emellertid orsaka lokala reaktioner hos vissa patienter som är allergiska mot växtföda, inklusive citrusfrukter, bananer och tomat, och några fall med systemiska reaktioner har rapporterats t.ex. för melon och litchi. Ja. Mycket korsreaktiv (graden av strukturell likhet varierar mellan PR-10 i vegetabilisk mat och björkrelaterad pollen.
CCD Väldigt låg. Vanligtvis inte associerad med kliniska reaktioner men kan inducera IgE-antikroppssvar hos vissa patienter. Ja. Mycket korsreaktiv (samma CCD-struktur i pollen, vegetabilisk mat och gifter).
Proteinfamilj Lagringsprotein
Risk för systemiska reaktioner Ja. Lagringsproteiner är värme- och matsmältningsstabilia som förklarar deras förmåga att behålla sin intakta form som orsakar systemisk reaktion utöver OAS (oralt allergisyndrom).
Måste jag överväga många olika allergenkällor Nej. Lagringsproteiner är inte korsreagerande, förutom mycket nära besläktade allergenkällor (t ex mellan baljväxter såsom soja och jordnöt)
Proteinfamilj Lipid Transfer Protein
Risk för systemiska reaktioner Ja. NsLTPs är värme- och matsmältningsstabila som förklarar deras förmåga att oftare orsaka systemisk reaktion utöver OAS.
Måste jag överväga många olika allergenkällor? Ja. Delvis korsreaktiva (grad av strukturell likhet varierar mellan nsLTP i vegetabilisk mat och pollen).
Proteinfamilj PR-10-protein
Risk för systemiska reaktioner Låg. Orsakar ofta endast lokala symtom som OAS på grund av deras känslighet mot värme och matsmältning, men några fall med systemiska reaktioner har rapporterats t.ex. för soja Gly m 4 och Selleria Api g 1.
Måste jag överväga många olika allergenkällor Ja. Delvis korsreaktiva (grad av strukturell likhet varierar mellan nsLTP i vegetabilisk mat och pollen)
Proteinfamilj Profilin
Risk för systemiska reaktioner? Låg. Har ofta liten klinisk relevans för allergiska sjukdomar. Profiliner kan emellertid orsaka lokala reaktioner hos vissa patienter som är allergiska mot växtföda, inklusive citrusfrukter, bananer och tomat, och några fall med systemiska reaktioner har rapporterats t.ex. för melon och litchi.
Måste jag överväga många olika allergenkällor Ja. Mycket korsreaktiv (graden av strukturell likhet varierar mellan PR-10 i vegetabilisk mat och björkrelaterad pollen
Proteinfamilj CCD
Risk för systemiska reaktioner Väldigt låg. Vanligtvis inte associerad med kliniska reaktioner men kan inducera IgE-antikroppssvar hos vissa patienter.
Måste jag överväga många olika allergenkällor Ja. Mycket korsreaktiv (samma CCD-struktur i pollen, vegetabilisk mat och gifter).


Hur sannolikt skulle du rekommendera det här innehållet?

Betygsätt detta innehåll

Vänligen välj ett alternativ
Tack för din respons

Interested in our Allergy/Autoimmunity Education?

Yes, I would like to receive:

By submitting this form, you consent to the Thermo Fisher Scientific collecting and processing your personal data

We also want to inform you we are cooperating with Veeva Systems Inc.’s Open Data syndicated database to ensure the contact information is always up to date. This means that subscribers to this database may access your professional contact information (name, job title, institution name and address) and if any user report a change to these basic public information this will be shared with all through the database. All relevant Veeva Systems Inc. servers are located inside the European Union.
For any privacy questions or concerns, or to exercise your rights as a data subject as described in our Privacy Policy, please contact us at dataprivacy@thermofisher.com

Dina uppgifter har skickats in.