Rättsligt meddelande

Upphovsrätt och begränsning av användningen av material (icke-kommersiell användning).

Den här webbplatsen är upphovsrättsskyddad. Allt text- eller grafiskt material som du kopierar, skriver ut eller laddar ner från den här webbplatsen är licensierad av Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, och / eller dess dotterbolag för din personliga, icke-kommersiella hemanvändning, förutsatt att du inte ändrar eller Ta bort upphovsrätt, varumärke eller andra viktiga meddelanden.

Avsedd användning

Den här webbplatsen kan innehålla landsspecifika undersidor med skräddarsydd information för det specifika landet. När du får tillgång till en landsspecifik undersida måste du se till att du får tillgång till den underplats som är avsedd att användas i det aktuella landet.

Ansvarsbegränsning

Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, anstränger sig för att återge fullständig och aktuell information på denna webbplats, men Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, ger inga garantier om dess noggrannhet, fullständighet eller frekvens av uppdateringar.

Alla användare är överens om att tillgången till denna webbplats är på egen risk och att varken Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, eller någon part som är involverad i att skapa eller leverera denna webbplats, är ansvarig för felaktigheter av något slag. Detta inkluderar utan begränsning speciella, direkta eller indirekta, oavsiktliga eller följdskador eller straffskador (även om Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, har informerats om eventuella skador) som uppstår på grund av tillgång till eller användning av informationen på denna webbplats. Gäller eventuella fel eller utelämnanden, felavtryck, föråldrad information, tekniska-, pris-, typografiska- eller andra fel som visas på denna webbplats. Denna begränsning innefattar skador på eller för virus som kan infektera din datorutrustning.

Friskrivning

Information och relaterade material kan ändras utan föregående meddelande. Denna webbplats, och all information och relaterade material som den innehåller, tillhandahålls “som det är”. Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, ger inte någon garanti om fullständigheten, noggrannheten, uppenbarheten eller tillräckligheten av eller lämplighet, funktionalitet, tillgänglighet eller drift av denna webbplats eller informationen eller materialet som den innehåller. Genom att använda denna webbplats antar du risken att informationen och materialet på den här webbplatsen kan vara ofullständig, felaktig, föråldrad eller kanske inte uppfyller dina behov och krav.

Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, friskriver sig specifikt för uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning eller garantier eller lämpligheten för ett visst syfte eller överträdelse med avseende på denna webbplats och information, grafik och material som finns här.

Länkar till andra webbsidor

TDen här webbplatsen kan innehålla länkar till eller få tillgång till länkar från andra världsomspännande webbplatser. Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, har inte ansvar för eller kontroll över innehållet, tillgängligheten, driften eller utförandet av andra webbplatser som denna webbplats kan vara länkad till eller från vilken den här webbplatsen kan nås. Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, ger ingen representation om innehållet på andra webbplatser som du kan komma åt från den här webbplatsen.

Varumärken

Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på denna webbplats och som försetts med antingen en varumärkessymbol (“®”, “TM”) eller typform som skiljer sig från den omgivande texten, är varumärken som ägs av eller licensierats till Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, dess dotterbolag eller dotterbolag.

Trots denna ansvarsfriskrivning är alla andra namn och varumärken som nämns på denna webbplats varumärken till respektive ägare.


Hur sannolikt skulle du rekommendera det här innehållet?

Betygsätt detta innehåll

Vänligen välj ett alternativ
Tack för din respons

Interested in our Allergy/Autoimmunity Education?

Yes, I would like to receive:

By submitting this form, you consent to the Thermo Fisher Scientific collecting and processing your personal data

We also want to inform you we are cooperating with Veeva Systems Inc.’s Open Data syndicated database to ensure the contact information is always up to date. This means that subscribers to this database may access your professional contact information (name, job title, institution name and address) and if any user report a change to these basic public information this will be shared with all through the database. All relevant Veeva Systems Inc. servers are located inside the European Union.
For any privacy questions or concerns, or to exercise your rights as a data subject as described in our Privacy Policy, please contact us at dataprivacy@thermofisher.com

Dina uppgifter har skickats in.