300 million people 520 miljoner människor

Globalt så många som 520 miljoner människor kan lida av födoämnesallergi3 varav de flesta patienter är allergiska mot i genomsnitt 1-3 allergener

300 million people 90% av alla allergena livsmedel3

Ungefär 40% av spädbarn och småbarn med eksem lider av matallergi, varav hönsägg, mjölk, soja och vete står för cirka 90% av alla allergiframkallande födoämnen3

300 million people 85% mjölkallergi 70% äggallergi

Cirka 70% av barnen med äggallergi och 85% med mjölkallergi kommer att växa ur allergin vid 5 års ålder4. Ca 40-60% av barnen med ägg- eller mjölkallergi kommer att utveckla astma och 30-55% kommer att utveckla allergisk rinit4

Fördelar med allergitestning

Korrekt diagnos av födoämnesallergi, följt av rådgivning baserat av testresultat, är viktigt eftersom det kommer att minska incidensen av biverkningar som härrör från äkta födoämnesallergier. Det bidrar även till att minska onödiga dieter och uteslutning av livsmedel som är säkra och bör ätas som en del av en vanlig, hälsosam diet.5

Riktad hantering av atopiska patienter kan minska sjukvårdsbörden6,7

Misstanke om allergi?

Se bakom symtomen
och identifiera orsaken

 • Undvik onödiga recept
 • Undvik onödiga konsultationer/remisser
 • Minska receptbördan och spara kostnader
 • Minska frånvaro från skolan eller jobbet och minska väntelistan
 • Sparar tid, kostnader och hjälper patienter att leva ett mindre besvärligt liv

- Tidig allergidiagnos
- Bestäm rätt arbetsplan

 • Minska akutbesök
 • Minska onödiga recept, samråd och remisser
 • Förbättra kontrollerna
 • Möjliggör att patienter kan delta i normala dagliga aktiviteter
 • Sparar tid, kostnader och hjälper patienter att leva ett mindre besvärligt liv

Aktiv
hantering

 • Förbättrad livskvalité

Vanligaste allergenerna

Anamnes - allergihistoria

Födoämnesallergi kan uppvisa ett stort antal symtom. De kan variera i svårighetsgrad och längd beroende på allergi och sammanfaller ofta med andra allergiska tillstånd. Till exempel är födoämnesallergi en orsak till eksem och anafylaxi. Andra symtom som obehag, kräkningar, diarré och kolik kan också hänföras till födoämnesallergi, liksom traditionella allergiska symtom som urtikaria och nässelutslag.

Diagnostiserad födoämnesallergi börjar med en fysisk undersökning och en allergifokuserad patienthistoria3

En allergifokuserad klinisk historia ska skräddarsys utifrån symtomen och patientens ålder5

Några viktiga frågor kommer att ge dig en detaljerad historia och möjliggör att du hantera din patient korrekt

Ladda ner ett formulär för allergifokuserad patienthistorik

Testning och rekommendationer

Guidad av den allergifokuserade patienthistoriken, gå igenom nästa steg:

Bedöm testbehovet

Om patienthistoriken antyder en IgE-medierad allergi, genomför ett blodprov (allergenspecifik IgE) eller av utbildad, kompetent klinisk personal, i en klinisk miljö med tillräckligt kliniskt stöd och faciliteter för att hantera anafylaxi, kan en pricktest5 utföras. Specifik IgE-testning med blodprov kan utföras på vilken patient som helst oberoende av ålder, allergiska symtom (dvs. eksem) och medicinering.

När man tar blod för ett test är ett 1 ml prov av helblod tillräckligt för att testa upp till 10 allergen.

Tolkning av testresultat

Resultaten bör läsas i samband med den kliniska historien.

Hantering och remitterintg

Recommendations from the NICE Food Allergy Guideline

Dr Adam Fox talar om att implementera riktlinjerna för NICE.

NICE-riktlinjerna, som publicerades 2011, ger tydliga råd om diagnos och hantering av födoämnesallergi.

De flesta patienter, det vill säga de med en klar diagnos och milda men ihållande symtom, bör hanteras i primärvården, men vissa kommer att kräva remiss och hantering till specialistvård. Genomförandet av NICE-riktlinjerna bör hjälpa till att diagnostisera eller utesluta födoämnesallergi tidigt och därigenom minska antalet onödiga recept samt minska antalet patienter på onödiga utsättande dieter.5

Ruth Charles, barndietist, talar om fördelarna med att arbeta med en dietist i hanteringen av allergi

När ska man remittera

NICE-riktlinjerna för födoämnesallergi erbjuder specifika råd om vilka patienter som ska hänvisas till specialistvård.

Hantera anafylaxi

Managing allergy is painless

Dr Susan Leech diskuterar patienthantering och när man ska förse patienter med en adrenalin-autoinjektor

Utskriftsbara handlingsplaner

För att säkerställa att din patient följer dina råd efter diagnos är det viktigt att ge en handlingsplan.

Ladda ner dessa användbara handlingsplaner för att hantera dina allergipatienter:


Hur sannolikt skulle du rekommendera det här innehållet?

Betygsätt detta innehåll

Vänligen välj ett alternativ
Tack för din respons
Referenser
 1. Punekar YS and Sheikh A. Clin Exp Allergy 2009; 39:1889-1895.
 2. Simpson AB, et al. J Pediatr 2010; 156: 777-781.
 3. Pawankar R (Ed), et al. White book on allergy, 2011; World Allergy Organisation UK.
 4. Kurowski K, et al. Am Fam Physician 2008; 77: 1678-1688.
 5. National Institute for Health and Care Excellence. Food allergy in children and young people (CG116). 2011. London: National Institute for Health and Care Excellence.
 6. House of Lords, Science and Technology sixth report- the extent and burden of allergy in the United Kingdom. Available from www.bsaci.org/pdf/HoL_science_report_vol.1.pdf last accessed February 2014.
 7. Pearce L. Nursing Times 2012; 108(17): 20-22.

Interested in our Allergy/Autoimmunity Education?

Yes, I would like to receive:

By submitting this form, you consent to the Thermo Fisher Scientific collecting and processing your personal data

We also want to inform you we are cooperating with Veeva Systems Inc.’s Open Data syndicated database to ensure the contact information is always up to date. This means that subscribers to this database may access your professional contact information (name, job title, institution name and address) and if any user report a change to these basic public information this will be shared with all through the database. All relevant Veeva Systems Inc. servers are located inside the European Union.
For any privacy questions or concerns, or to exercise your rights as a data subject as described in our Privacy Policy, please contact us at dataprivacy@thermofisher.com

Dina uppgifter har skickats in.