300 million people 300 miljoner människor

Astma påverkar cirka 300 miljoner människor i världen,3 Var tionde svensk har astma.19 Mer än 80% av personer med astma lider också av rinit3

300 million people Ökad risk för dödlig anafylaxi

Patienter med astma och allergi mot jordnötter eller trädnötter har ökad risk för dödlig anafylaxi.4,5 Det har visats att tidig diagnos och bra uppföljning kan minska astmakostnaderna med mer än hälften3

300 million people Fortfarande dör 3 människor varje dag pga astma

NHS (National health service), spenderar omkring 1 miljard pund per år och behandlar och tar hand om personer med astma. Trots detta uppsöker patienter med astmaexacerbationer sjukhus var 8: e minut, ett barn blir inlagd på sjukhus var 20: e minut och i genomsnitt dör 3 personer varje dag pga astma6

Fördelar med allergitestning

Allergier utlöser astmaexacerbationer hos 60-90% av barnen och 50% av vuxna med astma.1,2

Den brittiska nationella granskningen av astmadöd rekommenderar att faktorer som utlöser eller förvärrar astma rutinmässigt måste tas fram och dokumenteras i journalerna och att det utformas personliga handlingsplaner för alla patienter med astma.7

De flesta med allergier är multisensibiliserade (fleråriga och säsongstypiska inhalationsallergener etc.) som bidrar till patientens allergenbelastning;8 Dessa sensibiliseringar ökar patientens allergen/utlösningsbelastning som så småningom leder till astmaexacerbationer - även från andra, icke-allergiska triggers9,10

Att minska exponeringen för sensibiliserade allergener kan förbättra kontrollen9-15

Symtom uppstår när patienter når sin symtomgräns

 • Minskning av allergenexponering kan leda till 61% reduktion av läkemedel hos patienter med astma9
 • Förbättrad inomhusmiljö kan resultera i upp till 30% minskning av astmasymtomen10
 • En studie av cirka 900 barn med astma, publicerad i New England Journal of Medicine, visade att omfattande handlingsplaner om undvikande (inklusive utbildning och råd om rengöring och fysiska hinder) av alla positiva allergener kan leda till:11

Allergitestning kan leda till besparingar på 210 pund per patient före år 212

Initialt sIgE-test minskade det genomsnittliga antalet medicineringsepisoder över 2 år med 11% för antihistaminer, 70% för bronkitmedicin och 51% för kortiosonsteroider. € till £ konvertering baserad på € 1 = £ 0.87

Behandla inte bara symtomen
utan att ha identifierat orsaken!

 • Undvik onödiga receptförskrivningar
 • Undvik onödiga konsultationer och remisser
 • Minska receptförskrivningsbördan och spara på kostnader
 • Minska frånvaro från skola eller jobb och korta väntelistan
 • Sparar tid, kostnader och hjälper patienter att leva mindre besvärligt liv

- Tidig diagnos av allergi
- Bestäm rätt handlingsplan

 • Minska akuta anfall
 • Reducera onödiga receptförskrivningar, konsultationer och remisser
 • Öka kontroller
 • Möjliggör att patienter kan delta i normala aktiviteter
 • Sparar tid, kostnader och hjälper patienter att leva mindre besvärligt liv

Aktiv
hantering

 • Ökad livskvalité

Vanligaste allergenerna

Astma anamnes

Astma representeras vanligtvis av väsande andning, hosta, andfåddhet och brösttäthet. Andra symtom på astma kan inkludera magåkommor som kräkningar (ofta som följd av hosta). Vid hantering av astma är det viktigt att identifiera och minimera exponering för hanterbara utlösare.5,9-15

Att identifiera allergi till astmadiagnosen startar med fysisk undersökning och en allergifokuserad sjukdomshistoria

Enbart sjukdomshistoria är inte tillräckligt;16 gissa inte - testa

Gällande inhalationsallergener är anamnesen/sjukdomshistorien ofta otillräcklig. Patienter kan berätta en historia som tyder på husdammskvalster eller kattallergi men utan att vara sensibiliserad,16 De kan också berätta utan vägledande historia där katten kan vara den primära utlösaren. Därför är det viktigt att testa för de vanligaste utlösande allergenen för patienter med astma.


Testning och rekommendationer


Watch Professor Somnath Mukhopadhyay answer the question: 'what is the most appropriate allergy diagnostic test to use in Primary Care and which allergens do you recommend testing for?'

Överväg att utföra ett blodprov (allergenspecifikt IgE) eller av utbildad, kompetent klinisk personal, i en klinisk miljö med tillräckligt kliniskt stöd och anläggningar för att hantera anafylaxi, ett hudpricktest17 för att testa för de vanligaste allergener som utlöser astma. Specifik IgE-testning med blodprov kan utföras på vilken patient som helst oberoende av ålder, allergiska symtom (dvs eksem) och medicinering.

När du tar blod för ett test är ett 1 ml prov av helblod tillräckligt för att testa upp till 10 olika allergener.

Tolkning av testresultat

Resultaten bör läsas i samband med den kliniska historien; Patienterna bör ges en personlig astmahandlingsplan inklusive råd om exponeringsminskning för alla deras bekräftade utlösare.


Bekräfta misstänkt utlösande allergen

Tolka testresultatet tillsammans med allergifokuserad anamnes/ sjukhistorie.12 Ett specifikt IgE-resultat av ≥0.1 kUA/L indikerar sensibilisering

Patient med...**

Astma och bekräftad födoämnesallergi

 • Remittera till specialistvården
 • Se till att patientens astma är välkontrollerad och överväg att ordinera en adrenalin-autoinjektor

Astma och bekräftad pollen/mögelallergi

 • Ge råd om exponeringsreducering av specifikt mögel eller pollen
  Visit Allergy UK
 • Tänk på säsongsbetonade antihistaminer och nasala steroider som är riktade till peaken av pollen / mögelsäsongen
  View the pollen calendar
 • För patienter med sensibilisering mot mögel, speciellt Altenaria Sp. Ge råd om att minska exponering före och efter åskoväder18
 • Tänk på att anpassa astmamedicineringen

Astma och bekräftad pälsdjursallergi

 • Ge råd om exponeringsreducering till specifika husdjur 
  Visit Allergy UK
 • Optimera behandlingen och överväg vanliga antihistaminer

Astma och bekräftad husdammskvalstersallergi

 • Ge råd om exponeringsreducering19
 • Tänk på regelbundet intag av antihistaminer och nasala steroider om symtomen kvarstår

*Hudprickprov ska genomföras där det finns möjligheter att hantera anafylaktisk reaktion17

**Anpassad från expert-intygad astmamall. Klicka här för att ladda ner

När ska man remittera?

NICE-riktlinjen för matallergi erbjuder specifika råd om vilka patienter som ska hänvisas till sekundärvård.17

Hantera anafylaxi

Managing allergy is painless

Dr Susan Leech diskuterar patienthantering och när man ska utrusta patienter med en adrenalin-autoinjektor

Utskrivbara handlingsplaner

För att säkerställa att din patient följer ditt ledningsråd är det viktigt att ge dem en handlingsplan.

Ladda ner dessa användbara handlingsplaner för att styra din hantering av allergipatienter:

Hantering och remittering


Prof Somnath Mukhopadhyay diskuterar hanteringen av barn och unga vuxna med astma.

Fördelar med att minska allergenexponering

Undvikande eller minskning av exponering för allergener kan lindra eller minska symtomen..

Hos patienter med astma och inhalationsallergi utöver läkemedelsbehandling, har visat att råd att minska exponering anpassat till de patienter som bekräftat utlösare kan ha en signifikant inverkan på kontrollen.9-15

Learn more..

Hos patienter med astma och bekräftad födoämnesallergi rekommenderar NICE att man hänvisar patienten till specialistvården. Patienter med astma och födoämnesallergi har ökad risk för dödlig anafylaxi. Mat bör avlägsnas från kosten i samråd med en dietist.17


Hur sannolikt skulle du rekommendera det här innehållet?

Betygsätt detta innehåll

Vänligen välj ett alternativ
Tack för din respons
Referenser
 1. Allen-Ramey F, et al. J Am Board Fam Pract 2005;18(5):434-439.
 2. Host A, Halken S. Allergy 2000;55:600-608.
 3. Pawankar R (Ed), et al. White book on allergy, 2011; World Allergy Organisation UK.
 4. Simons FER, et al. Int Arch Allergy Immunol 2013; 162: 193-204.
 5. Punekar YS and Sheikh A. Clin Exp Allergy 2009; 39:1889-1895.
 6. Asthma UK. Available from https://www.asthma.org.uk/about/media/facts-andstatistics/;last accessed April 2017.
 7. Why asthma still kills – the National review of Asthma Deaths (NRAD), Confidential Enquiry report – May 2014. Available from: https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/whyy-asthma-still-kills-full-report.pdf last accessed April 2017.
 8. Ciprandi G, et al. Eur Ann Allergy Clin Immunol 40(3); 2008: 77-83.
 9. Eggleston PA. lmmunol Allergy Clin North Am 2003;23(3):533-547.
 10. Wickman M. Allergy 2005;60 (suppl 79):14-18.
 11. Morgan WJ, et al. N Engl J Med. 2004;351(11):1068-1080.
 12. Zethraeus N, et al. Italian Journal of Pediatrics 2010;36:61.
 13. Liao, et al. Journal of School Health. 2006; 76(6):313-319.
 14. Janson, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;123:840-6.
 15. Griffin R, et al. Clin Exp Allergy 2014;45:492-540(O.6).
 16. Smith HE, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;123:646-50.
 17. National Institute for Health and Clinical Excellence. Food allergy in children and young people (CG116). 2011. London: National Institute for Helth and Clinical Excellence.
 18. D'’Amato G, et al. Clin Exp Allergy 2016;46:390-396.
 19. Murray CS, et al. Am J Respir Crit care Med 2017; doi: 10.1164/rccm.201609-1966OC [Epub ahead of print].
 20. Läkartidningen 14/2016

Interested in our Allergy/Autoimmunity Education?

Yes, I would like to receive:

By submitting this form, you consent to the Thermo Fisher Scientific collecting and processing your personal data

We also want to inform you we are cooperating with Veeva Systems Inc.’s Open Data syndicated database to ensure the contact information is always up to date. This means that subscribers to this database may access your professional contact information (name, job title, institution name and address) and if any user report a change to these basic public information this will be shared with all through the database. All relevant Veeva Systems Inc. servers are located inside the European Union.
For any privacy questions or concerns, or to exercise your rights as a data subject as described in our Privacy Policy, please contact us at dataprivacy@thermofisher.com

Dina uppgifter har skickats in.