tick cross Om u beter van dienst te zijn, maakt deze site gebruik van Cookies. Ik ga akkoord.

Privacyverklaring

Thermo Fisher Scientific en haar dochtermaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als “de groepsmaatschappijen”, “wij,” “ons,” “onze” en vergelijkbare aanduidingen) begrijpen dat uw privacy voor u belangrijk is, en uw privacy is ook voor ons belangrijk. We hebben deze Privacyverklaring opgesteld om uit te leggen welke soorten informatie we van u verzamelen; hoe we deze verzamelde gegevens gebruiken, bekendmaken en beschermen; en hoe u kunt aangeven dat we uw gegevens niet mogen gebruiken. Door uw gegevens te verstrekken op onze website (“Website”), of door uw deelname aan offline promotieactiviteiten, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Er zijn enkele algemene uitgangspunten om in gedachten te houden bij het doorlezen van deze Verklaring:

 • Wij mogen Persoonsgegevens (zijnde gegevens herleidbaar tot een persoon) van u delen met onze groepsmaatschappijen teneinde uw gebruikerservaring te verbeteren, u productgerelateerde marketinginformatie toe te sturen en contact met u op te nemen. Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of anderszins overdragen aan externe partijen voor marketing- of andere doeleinden. Onder “externe partijen” wordt niet verstaan website hosting partners en andere partijen die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of de dienstverlening aan u. Wij verplichten alle externe partijen om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet bekend te maken aan enige andere partij.
 • Naarmate onze activiteiten zich ontwikkelen, kan deze Verklaring wijzigen; bekijk deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u weet hoe uw Persoonsgegevens worden behandeld.

Aanmelden en afmelden Als u zich registreert op onze Website of deelneemt aan bepaalde offline promotieactiviteiten, dan kunt u aangeven dat uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Verklaring niet mogen worden gebruikt, behalve voor het verwerken van uw commerciële transacties met ons. U kunt altijd later uw communicatievoorkeuren aanpassen door de instellingen voor communicatievoorkeuren op de Website te wijzigen. U kunt zich ook afmelden voor promotionele e-mails door op de afmeldlink in de e-mail die u ontvangt te klikken. U kunt aangeven of u zich wilt afmelden voor berichten van alle Thermo Fisher Scientific-groepsmaatschappijen of alleen voor het Thermo Fisher Scientific-merk of -onderdeel dat u het e-mailbericht heeft gestuurd. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren om uw afmelding te verwerken en dat we, zelfs als u zich heeft afgemeld voor promotionele e-mails, nog steeds contact met u kunnen opnemen in verband met onze leveranciersrelatie, recente aankopen, verkopen en onderhoud.

Welke informatie wordt verzameld op deze Website?

Door de gebruiker verstrekte gegevens “Persoonsgegevens” zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren of contact met u op te nemen, om te meten welke pagina’s van de Website u het meest bezoekt en andere informatie over persoonlijke voorkeuren die ons in staat stelt om u de meest relevante producten en diensten aan te bieden. Persoonlijke gegevens van u die we verzamelen zijn onder andere uw naam, e-mailadres, surfgedrag, functies, Clinical Commissioning Group (CCG) en berichteninformatie. We verzamelen onder andere Persoonsgegevens van u wanneer u een online formulier invult, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of een opmerking maakt of vraagt stelt aan ons via het contactformulier of een vergelijkbare functie op de Website.

Informatie over Websitegebruik Zoals bij zoveel websites slaan onze servers automatisch uw IP-adres op wanneer u onze Website bezoekt, en dat kunnen we koppelen aan uw domeinnaam of die van uw internetaanbieder. We kunnen ook bepaalde “clickstream-gegevens” verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Website. Deze gegevens betreffen bijvoorbeeld informatie over uw computer of apparaat, webbrowser en besturingssysteem en de instellingen, de verwijzende pagina, de pagina’s, inhoud en advertenties die u te zien krijgt of waar u op klikt tijdens uw bezoek aan de Website en hoe lang u deze bekijkt, wat u downloadt, de volgende website die u bezoekt als u onze Website verlaat, en eventuele zoektermen die u heeft ingevoerd op de Website of een verwijzende website.

Gebruik van Google Analytics

Wij kunnen ook Google Analytics gebruiken, een webanalysedienst van Google Inc. (Mountain View, Californië, VS – “Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie over uw gebruik van de Website die wordt verzameld door deze cookies (waaronder uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze Website is geactiveerd, zal uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte worden ingekort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verstuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de aanbieder van deze Website om uw gebruik van de Website te analyseren om rapporten op te stellen van websiteactiviteiten en aanvullende diensten aan te bieden die gerelateerd zijn aan het websitegebruik. Google Analytics combineert uw doorgestuurde IP-adres niet met andere gegevens verzameld door Google. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit in te stellen in uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u cookies uitschakelt, dit een beperkte functionaliteit van deze Websites tot gevolg kan hebben.

 

Uw keuze

 

U kunt bovendien voorkomen dat uw gegevens (waaronder uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door Google door de volgende browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie.

Hoe worden uw gegevens gebruikt? Wij en onze dienstverleners kunnen de informatie die we van en over u verzamelen, gebruiken voor de volgende bedrijfsdoeleinden:

 • gebruikers in staat stellen gebruik te maken van onze Website, de functies van de Website en onze diensten
 • beheer van de Website en uw account bij ons
 • communicatie met u over uw account en afhandeling van uw verzoeken, vragen en opmerkingen
 • marktonderzoek
 • personalisering van onze Website en aangeboden diensten
 • verbetering en ontwikkeling van nieuwe functies en nieuw aanbod op de Website
 • in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren; toezending van marketing- en andere communicaties, waaronder informatie over producten, diensten en evenementen, van ons en van anderen, waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor dergelijke berichten van ons door de instructies onder “Aanmelden en afmelden” hierboven op te volgen.
 • bescherming van onze rechten en eigendommen
 • afstemming van onze Website op uw interesses en geschiedenis bij ons
 • andere doeleinden zoals aangegeven wanneer Persoonsgegevens aan ons worden verstrekt

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen we gegevens van u (waaronder begrepen Persoonsgegevens en Informatie over Websitegebruik), verzameld via verschillende middelen of op verschillende tijdstippen, samenvoegen en combineren met informatie verkregen via andere bronnen (waaronder externe partijen) zoals demografische informatie en bijgewerkte contactgegevens. Wij en onze dienstverleners (zoals Google in Californië, VS, en KVA Digital in Aylesbury, VK) mogen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om de interesse in en het gebruik van de Website, onze e-mailberichten en andere berichtencampagnes te evalueren, zowel op individuele als geaggregeerde basis.

Delen we Persoonsgegevens en Informatie over Websitegebruik met anderen? Wij kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen op de Website om verschillende redenen met anderen delen. Behalve voor de hand liggende redenen om gegevens te delen, zoals het delen van uw Persoonsgegevens met derde partijen zodat deze diensten aan ons kunnen verlenen (of diensten namens ons verlenen en met oplegging van geheimhouding) en het delen van wat u uit uzelf plaatst op openbare plaatsen van de Website met andere gebruikers van de Website, mogen we uw Persoonsgegevens delen:

 • met onze groepsmaatschappijen voor marketing- en andere doeleinden;
 • wanneer we te goeder trouw menen dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten of eigendommen te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te waarborgen, vermeende fraude te onderzoeken, gehoor te geven aan een overheids- of justitieel verzoek of om de wet na te leven;
 • wanneer we gebruik maken van cloudgebaseerde software en/of hostingdiensten van geautoriseerde derde partijen;
 • daarnaast mogen we niet-persoonlijk identificeerbare Informatie over Websitegebruik (waaronder geaggregeerde gegevens) delen met anderen, voor hun eigen gebruik, in een vorm die geen naam of contactinformatie bevat.

Uw toegangsrechten Bepaalde Persoonsgegevens die zijn opgeslagen in uw gebruikersaccount op de Website (indien u die heeft aangemaakt) kunt u inzien, bewerken en wijzigen door in te loggen op uw account op de Website of door contact met ons op te nemen zoals aangegeven onder “Contact” hieronder. We kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren en om aanvullende informatie vragen voordat we u enige informatie verstrekken, wijzigingen doorvoeren of gegevens verwijderen.

Veiligheid Hoewel we ernaar streven de veiligheid en integriteit van Persoonsgegevens verzameld via deze Website te waarborgen, kunnen we vanwege de aard van het internet als wereldwijd communicatieplatform niet garanderen dat gegevens tijdens verzending via het internet of terwijl ze zijn opgeslagen in ons systeem of anderszins aan onze zorg zijn toevertrouwd 100% veilig zijn voor inbreuken door derden, zoals hackers.

Als u met ons communiceert via e-mail, tekstbericht of webformulieren zoals het contactformulier op onze Website, wees u zich er dan van bewust dat de overdracht misschien niet veilig is. Een derde partij zou zich toegang kunnen verschaffen tot de informatie die u op deze manier verzendt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bekendmaking van uw gegevens door fouten of ongeoorloofde handelingen van derde partijen tijdens of na de overdracht van gegevens.

Als u een account aanmaakt op onze Website, dan bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en voor activiteiten die plaatsvinden uit hoofde van uw account, ongeacht of uw accountgegevens met of zonder uw toestemming zijn gebruikt. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere veiligheidsschending.

Als wij van mening zijn dat de vertrouwelijkheid van door u aan ons toevertrouwde Persoonsgegevens in gevaar kan zijn gekomen, dan kunnen we u daarvan op de hoogte stellen. Als we dat noodzakelijk achten, zullen we u, zo snel als redelijkerwijs mogelijk onder de omstandigheden, in kennis stellen. Als we uw e-mailadres hebben, kunnen we u via e-mail op de hoogte stellen. U geeft ons toestemming om uw e-mailadres voor een dergelijke kennisgeving te gebruiken. Als u er de voorkeur aan geeft per post op de hoogte gesteld te worden in een dergelijk geval, dan kunt u ons hierover een e-mail sturen via autoimmunity-uk.idd@thermofisher.com.

Links naar andere websites De Website kan links, banners, widgets of advertenties bevatten die naar andere websites linken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere websites. De privacyverklaring (niet deze Verklaring) van de betreffende website is van toepassing op de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens op die website. Wij adviseren u om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen, zodat u altijd weet hoe uw gegevens worden behandeld.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dat doen, laten we dat weten door de gewijzigde Verklaring op deze pagina te plaatsen met een aangepaste “Laatst bijgewerkt”-datum. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij belangrijke wijzigingen in ons gebruik of het delen van uw Persoonsgegevens) kunnen we u ook nog op andere manieren informeren over de wijzigingen, bijvoorbeeld door een e-mail te versturen naar het e-mailadres dat we van u hebben. In sommige gevallen kunnen we ook uw toestemming vragen voor de wijzigingen.

Contact Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Thermo Fisher Diagnostics B.V., Fultonbaan 24, 3439 NE Nieuwegein, Netherlands

autoimmunity-uk.idd@thermofisher.com