tick cross Om u beter van dienst te zijn, maakt deze site gebruik van Cookies. Ik ga akkoord.

Juridisch

Auteursrecht en beperkingen met betrekking tot het gebruik van materiaal (niet-commercieel gebruik).

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Teksten, foto’s en afbeeldingen die u kopieert, print of downloadt van deze website worden u in licentie gegeven door Thermo Fisher Diagnostics B.V., en/of haar dochtermaatschappijen voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht verandert of verwijdert.

Beoogd gebruik Deze website kan landspecifieke subsites bevatten met informatie die specifiek voor dat land is bestemd. Wanneer u een landspecifieke subsite bezoekt, let er dan op dat u de subsite bezoekt die is bedoeld voor het betreffende land.

Beperking van aansprakelijkheid Thermo Fisher Diagnostics B.V., zal zich naar alle redelijkheid inspannen om nauwkeurige, volledige en actuele informatie op te nemen op de website. Thermo Fisher Diagnostics B.V. geeft echter geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of hoe frequent informatie wordt bijgewerkt.

Gebruikers gaan ermee akkoord dat toegang tot deze website op eigen risico geschiedt en dat noch Thermo Fisher Diagnostics B.V., noch enige andere partij betrokken bij het beschikbaar maken van deze website aansprakelijk is voor schade of verlies van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bijzondere, directe of indirecte, incidentele of gevolgschade of punitieve schade (zelfs als Thermo Fisher Diagnostics B.V. van tevoren is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade) voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van de informatie opgenomen op deze website, fouten of weglatingen, drukfouten, gedateerde informatie, technische onnauwkeurigheden, onjuiste prijzen, typfouten of andere onjuistheden weergegeven op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat tevens schade aan uw computerapparatuur veroorzaakt door virussen.

Disclaimer Informatie en gerelateerde materialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Deze website en alle informatie en gerelateerde materialen opgenomen op de website worden beschikbaar gesteld zoals ze zijn (“as is”). Thermo Fisher Diagnostics B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, toereikendheid, geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van deze website of de informatie of materialen opgenomen op de website. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u het risico dat de informatie en materialen op deze website onvolledig, onjuist of gedateerd kunnen zijn of niet aan uw behoeften en eisen voldoen.

Thermo Fisher Diagnostics B.V. wijst uitdrukkelijk elke garantie af, expliciet of impliciet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk met betrekking tot deze website en de informatie, afbeeldingen en materialen opgenomen op de website.

Links naar andere websites Deze website kan links naar andere websites bevatten of toegankelijk zijn via links van andere websites. Thermo Fisher Diagnostics B.V. is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de inhoud, beschikbaarheid of werking van andere websites waarnaar deze website verwijst of via welke deze website toegankelijk is. Thermo Fisher Diagnostics B.V. spreekt zich niet uit over de inhoud van andere websites die via links op deze website toegankelijk zijn.

Handelsmerken Alle handelsmerken, logo’s en servicemerken weergegeven op deze website, aangegeven met een handelsmerksymbool (“®”, “TM”) of lettertype dat afwijkt van de overige tekst, zijn merken die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Thermo Fisher Diagnostics B.V., haar dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen.

Behoudens deze disclaimer zijn alle andere namen en merken vermeld op deze website de handelsnamen, handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaren.