Privacyverklaring
Ingangsdatum: juli 2015

Thermo Fisher Scientific en haar filialen (in dit beleid als groep van bedrijven gezamenlijk aangeduid met ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ en soortgelijke voornaamwoorden) zijn zich ervan bewust dat uw privacy belangrijk voor u is, en willen dat u beseft dat dit voor ons ook zo is. We hebben dit privacybeleid opgesteld om uit te leggen welke soorten informatie wij over u verzamelen, hoe we die na verzameling gebruiken, openbaren en beschermen, en hoe u het gebruik van uw informatie voor andere doelen dan het beheren van uw commerciële transacties met ons kunt stopzetten. Door uw informatie te verzenden via onze website (‘Website’) of deel te nemen aan offline reclameactiviteiten, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd..

Hierna volgen een paar algemene principes die u in gedachten moet houden tijdens het lezen van dit beleid:

 • – We kunnen persoonlijke informatie over u voor marketingdoelen delen met bedrijven uit onze bedrijvengroep. Uw persoonlijke informatie wordt door ons niet om redenen van direct marketing of anderszins verkocht, verhandeld of overgedragen aan niet-geaffilieerde derden. De term ‘niet-geaffilieerde derden’ omvat niet de hostingpartners van onze website noch andere partijen die deze website verzorgen, bedrijfsactiviteiten voor ons uitvoeren of u service verlenen. Wij hebben als praktijk alle niet-geaffilieerde derden te verplichten uw persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze aan niemand anders te openbaren.
 • – – Uw privacyrechten in Californië: Als u een inwoner van Californië bent, bent u mogelijk gerechtigd bepaalde informatie op te vragen en te ontvangen over de openbaring door ons van uw persoonlijke informatie aan derden omwille van direct-marketingdoelen die deze derden hebben. Omdat wij echter als beleid hebben uw persoonlijke informatie omwille van direct-marketingdoelen niet te delen met niet-geaffilieerde derden, hoeven wij niet aan deze vereiste te voldoen.
 • – Ons beleid kan veranderen naarmate onze bedrijfsactiviteiten zich verder ontwikkelen. Raadpleeg deze pagina daarom van tijd tot tijd om te zorgen dat u goed begrijpt hoe uw persoonlijke informatie wordt behandeld.
 • – Dit beleid is opgenomen in en maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van onze Website, die bepalen hoe u onze Website in zijn geheel mag gebruiken.

In- en uitschrijven

Als u zich registreert op onze Website of deelneemt aan bepaalde offline reclameactiviteiten, kunt u zich uitschrijven voor het gebruik van alle persoonlijke informatie beschreven in dit beleid, met uitzondering van het gebruik ervan door ons om uw commerciële transacties met ons te beheren. U kunt uw communicatievoorkeuren later wijzigen door naar de instellingen voor communicatievoorkeuren op de Website te gaan. U kunt u ook uitschrijven voor de ontvangst van reclamemails door te klikken op de koppeling Uitschrijven of Abonnement beëindigen in de e-mail die u ontvangt. U kunt u geheel naar eigen keuze uitschrijven of uw abonnement beëindigen bij alle bedrijven van Thermo Fisher Scientific of alleen bij het merk of de bedrijfslijn van Thermo Fisher Scientific waarvan u de mail ontvangt. Het kan een paar dagen duren voordat wij uw uitschrijfverzoek hebben verwerkt en zelfs als u zich uitschrijft voor de ontvangst van reclamemails, kunnen wij toch nog contact met u opnemen in verband met onze leveranciersrelatie, recente aankoopactiviteiten, verkoop- en servicetransacties.

Welke informatie wordt op deze website verzameld?

Door de gebruiker verschafte informatie

Persoonlijke informatie” is informatie die kan worden gebruikt om u als individu te identificeren of om iemand anders contact met u te kunnen laten opnemen, en om de producten die u aanschaft, de Website-inhoud die u het meest interesseert en andere persoonlijke voorkeuren te identificeren, waardoor wij in staat zijn u de meeste relevante bedrijfs- en productmaterialen te bieden. Een deel van de persoonlijke informatie die we verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot uw naam, bedrijfsnaam, rekeningnummers, postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, faxnummers, geslacht, creditcard- en andere betaalgegevens, koop-, browse- en transactiegeschiedenis, inloggegevens voor de website, antwoorden op beveiligingsvragen, werkgeschiedenis en sollicitatie-informatie, en industriesegmenten, werkrollen en -functies, interesses, hobby’s en demografische gegevens. Indien van toepassing kunnen we u ook vragen informatie te verschaffen over de analyse-instrumenten die in uw laboratorium worden gebruikt. Een paar voorbeelden van momenten waarop we persoonlijke informatie van u verzamelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot momenten waarop u een verkooptransactie op onze Website uitvoert, een account op onze Website maakt, een online formulier invult, u abonneert op onze nieuwsbrieven, een online aanschaf doet, meedoet aan sweepstakes en wedstrijden, enquêtes invult, bijdraagt aan een chatroom, bulletinboard, lijstserver, blog, wiki of ander sociaal forum op de Website, of ons een opmerking of vraag toestuurt via ‘Contact opnemen’ of een soortgelijke functie op de Website.

Informatie over websitegebruik

Zoals geldt voor veel andere websites, verzamelen onze servers automatisch uw IP-adres wanneer u onze Website bezoekt en kunnen wij die koppelen aan uw domeinnaam of die van uw internetprovider. We kunnen ook bepaalde ‘clickstream-gegevens’ over uw gebruik van onze Website vastleggen. Clickstream-gegevens betreffen bijvoorbeeld informatie over uw computer of apparaat, webbrowser, besturingssysteem en instellingen daarvan, de pagina die u heeft doorverwezen naar onze Website, de pagina’s, inhoud of advertenties die u ziet of waarop u klikt tijdens uw bezoek en wanneer en hoelang u dit doet, items die u downloadt, de volgende website die u bezoekt wanneer u onze Website verlaat, en alle zoektermen die u op de Website of een doorverwijzende website hebt opgegeven.

Bovendien kunnen we diverse tracking-technologieën op de Website implementeren om extra gegevens over uw bezoeken aan de Website te verzamelen. Bijvoorbeeld:

 • – Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op verzoek van een website op uw computer of apparaat worden opgeslagen. Een cookie wijst een unieke numerieke id toe aan uw webbrowser, zodat wij u kunnen herkennen als dezelfde gebruiker die in het verleden onze Website heeft bezocht en wij uw gebruik van de Website kunnen koppelen aan andere informatie over u, zoals gegevens over uw Websitegebruik en persoonlijke gegevens. Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw beleving op de Website te verbeteren en uw voorkeuren op te slaan (bijvoorbeeld door uw gebruikersnaam op te slaan zodat u zich gemakkelijk opnieuw kunt aanmelden, bij de Website aangemeld blijft nadat u uw wachtwoord hebt opgegeven en u de inhoud van uw winkelwagentje kunt opslaan tijdens het browsen) of om algemene gebruiks- en samengevoegde statistische gegevens te verzamelen en fraude te detecteren en voorkomen. De meeste browsers kunnen worden ingesteld om cookies te detecteren en geven u de keuze om ze te weigeren. Als u cookies weigert, kan in bepaalde gevallen echter het gebruik van de Website of van sommige functies ervan worden verboden of geblokkeerd.Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies, met inbegrip van manieren om ze te beheren of verwijderen.
 • – Lokale gedeelde cookies, zoals ‘Flash-cookies’, kunnen op uw computer of apparaat worden opgeslagen met een mediaspeler of andere software die is geïnstalleerd op uw computer of apparaat. Lokale gedeelde objecten werken ongeveer zoals cookies, maar kunnen niet op dezelfde manier worden beheerd. Afhankelijk van de manier waarop lokale gedeelde objecten op uw computer of apparaat zijn ingeschakeld, kunt u ze beheren met software-instellingen.Klik hier voor meer informatie om bijvoorbeeld Flash-cookies te beheren.
 • – HTML5 (de taal waarin sommige websites zijn geprogrammeerd) kan worden gebruikt om informatie over uw gebruik van de Website op te slaan. Deze informatie kan door ons worden opgehaald om te bepalen hoe onze Website wordt gebruikt door onze bezoekers, hoe we de Website kunnen verbeteren en hoe we deze kunnen aanpassen voor onze gebruikers.
 • – Cache-cookies, zoals eTags, kunnen worden gebruikt om uw computer of apparaat te identificeren als dezelfde computer of hetzelfde apparaat waarmee onze Website of een andere website in het verleden is bezocht.
 • – Dankzij sniffing van de browsergeschiedenis kunnen wij detecteren of u in het verleden een webpagina van ons of iemand anders hebt bezocht door te kijken of de URL daarvan voorkomt in de lijst met URL’s die is opgeslagen in het geschiedenisbestand van uw webbrowser.
 • – Dankzij browser-fingerprinting kunnen wij uw computer of apparaat herkennen als één waarmee onze Website in het verleden is bezocht op grond van verschillende, detecteerbare gegevens van uw computer of apparaat, die samen kunnen worden gebruikt om een ‘vingerafdruk’ van uw computer of apparaat te maken.
 • – Een pixeltag (ook wel aangeduid als ‘doorzichtige GIF’ of ‘webbaken’) is een kleine afbeelding van meestal niet meer dan één pixel die op een webpagina of in onze digitale communicatie aan u kan worden geplaatst om ons te helpen de effectiviteit van onze inhoud te meten door bijvoorbeeld het aantal individuen te tellen dat ons online bezoekt of te controleren of u een van onze e-mails hebt geopend of een van onze webpagina’s hebt weergegeven.

Deze tracking-technologieën kunnen worden geïmplementeerd door ons en/of namens ons door onze serviceproviders of partners. Met deze technologieën kunnen wij aan u een uniek nummer toewijzen en de informatie over uw websitegebruik koppelen aan andere informatie over u, met inbegrip van uw persoonlijke informatie.

Door onze Website te gebruiken stemt u ermee in dat wij deze tracking-technologieën gebruiken zoals hiervoor beschreven.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

Wij of onze serviceproviders kunnen de informatie die wij van en over u verzamelen, gebruiken om de volgende zakelijke functies uit te voeren:

 • – gebruikers in staat stellen onze Websites, de functies ervan en onze diensten te gebruiken
 • – uw transacties verwerken en uitvoeren en u ondersteunen
 • – de Website en uw account bij ons beheren
 • – met u communiceren over uw account en reageren op uw verzoeken, vragen en zorgen
 • – marktonderzoek
 • – onze Website en services voor u personaliseren
 • – functies en aanbiedingen op de Website verbeteren en nieuwe ontwikkelen
 • – conform de communicatievoorkeuren die u op deze Website hebt ingesteld, u marketing- en ander materiaal toezenden, met inbegrip van informatie over producten, diensten en evenementen van ons of anderen die volgens ons voor u interessant kunnen zijn. U kunt u uitschrijven voor de ontvangst van dergelijke kennisgevingen aan de hand van de instructies vermeld in de voorgaande sectie ‘Recht om u in en uit te schrijven’.
 • – onze rechten en eigendommen beschermen
 • – schulden innen en fraude voorkomen
 • – onze Website aanpassen aan uw interesses en voorgeschiedenis bij ons
 • – andere doelen die worden bekendgemaakt wanneer u ons persoonlijke informatie toezendt

Om de voorgaande functies uit te voeren kunnen we de informatie vergelijken die we van u hebben verzameld op verschillende manieren of tijdstippen, met inbegrip van persoonlijke informatie en informatie over Websitegebruik, en deze informatie combineren met andere informatie die we hebben verzameld uit andere bronnen (inclusief derden), zoals demografische informatie en bijgewerkte contactgegevens. Wij of onze serviceproviders kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om de interesse in en het gebruik van de Website, onze e-mails en onze andere nieuwscampagnes op individueel en samengesteld niveau te beoordelen.

Delen we persoonlijke informatie en informatie over websitegebruik met anderen?

Ja. We kunnen persoonlijke informatie die we op de Website verzamelen, om uiteenlopende redenen delen met anderen. Naast de soorten informatiedeling die u zou verwachten, zoals delen met derden die uw persoonlijke informatie nodig hebben om ons diensten te verlenen (of dit namens ons en op vertrouwelijke basis doen) en delen met andere Websitegebruikers wat u vrijwillig publiceert in openbare gebieden van de Website, kunnen we uw persoonlijke informatie ook delen:

 • – met bedrijven uit onze bedrijvengroep voor marketing- en andere doelen;
 • – wanneer we te goeder trouw denken dat openbaring vereist is om onze rechten of eigendommen te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een overheids-, rechterlijk of juridisch verzoek of om de wet na te leven;
 • – met kredietbureaus, zoals late betalingen, gemiste betalingen of andere problemen binnen uw account; en
 • – in verband met een verandering of ontbinding van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld een fusie, overname, reorganisatie, consolidatie, faillissement, liquidatie, verkoop van bezittingen en afslanking van het bedrijf.
 • – verder kunnen we niet-persoonlijke identificeerbare informatie over Websitegebruik (met inbegrip van samengevoegde gegevens) delen met anderen in een vorm waarin uw naam of contactgegevens niet zijn opgenomen.

Uw toegangsrechten

U kunt een deel van de persoonlijke informatie die in uw gebruikersaccount op de Website is opgeslagen controleren, bijwerken of wijzigen door u op de Website aan te melden bij uw account of door contact met ons op te nemen via de informatie over ‘Contact opnemen’ hierna. We kunnen u verzoeken uw identiteit te controleren en andere gegevens te verschaffen voordat we u informatie kunnen geven, onnauwkeurigheden kunnen corrigeren of gegevens kunnen verwijderen.

Beveiliging

Hoewel we proberen de veiligheid en integriteit van via deze Website verzamelde, gevoelige persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we door de aard van internet als een open, wereldwijd communicatie-instrument niet garanderen dat informatie tijdens de overdracht via internet, opslag op ons systeem of anderszins, volledig beschermd zal zijn tegen inbreuk door anderen, zoals hackers.

Als u met ons correspondeert via e-mail, sms of webformulieren zoals op de ‘Contact opnemen’-pagina van onze Website, moet u beseffen dat de overdracht wellicht niet altijd veilig is. Een derde partij kan de informatie die u op die manier verzendt, tijdens de overdracht onderscheppen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de openbaring van uw informatie ten gevolge van fouten of niet-geautoriseerde handelingen van derden tijdens de overdracht.

Als u een account op onze Website maakt, bent u verantwoordelijk voor de strikte vertrouwelijkheid van het wachtwoord van uw account, en bent u verantwoordelijk voor iedere activiteit die zich voordoet met gebruik van uw aanmeldgegevens, ongeacht of u deze activiteit wel of niet hebt toegestaan. Gelieve ons te informeren over ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of een andere inbreuk op de veiligheid.

Als wij denken dat de veiligheid van uw door ons bewaarde persoonlijke informatie in gevaar is gebracht, kunnen wij u daar mogelijk van in kennis stellen. Als kennisgeving vereist is, zullen wij proberen u onder de gegeven omstandigheden zo snel mogelijk te informeren. Als wij uw e-mailadres hebben, informeren we u mogelijk per e-mail. U stemt ermee in dat wij e-mail gebruiken als middel om u te informeren. Als u liever wilt dat wij in deze situatie de U.S. Postal Service gebruiken om u te waarschuwen, stuur ons dan een e-mail op privacy@thermofisher.com

Gekoppeld-aan’-websites

De Website kan koppelingen, banners, widgets of advertenties bevatten die leiden naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere websites. Daarom zijn op de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie de op die websites gepubliceerde privacybeleidsregels (en niet dit beleid) van toepassing. We moedigen u aan om wanneer u onze Website verlaat, de privacyverklaringen van elke bezochte website te lezen om te weten hoe uw informatie door anderen wordt behandeld.

Veranderingen in het privacybeleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd veranderen. Wanneer we dat doen, laten we u dat weten door het gewijzigde beleid op deze pagina te publiceren met een nieuwe ‘Laatst bijgewerkt’-datum. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als we het gebruiken en delen van uw persoonlijke informatie sterk uitbreiden) kunnen we u ook op andere manieren informeren over wijzigingen, bijvoorbeeld door een e-mailbericht te verzenden naar het e-mailadres dat we van u in onze dossiers hebben. In sommige gevallen vragen we mogelijk uw toestemming voor de wijzigingen.

Contact opnemen

 • Als u vragen of opmerkingen over onze privacypraktijken hebt, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar:
 • Thermo Fisher Scientific
 • 81 Wyman Street
 • Waltham, MA U.S.A.
 • Attention: Corporate Marketing


Hoe waarschijnlijk is het dat u deze inhoud aan anderen aanbeveelt?

Beoordeel deze inhoud

Maak uw keuze
Dank voor uw reactie

Geinteresseerd in onze Allergie/Autoimmuniteit Educatie?

Ja, ik ontvang graag:

Met het indienen van dit formulier, gaat u ermee akkoord dat Thermo Fisher Scientific uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt. Informatie over toestemming.

We willen u ook laten weten dat we samenwerken met de Veeva Systems Inc. gesyndiceerde Open Data database om ervoor te zorgen dat de contactgegevens altijd up-to-date zijn. Dit betekent dat abonnees van deze database toegang hebben tot uw professionele contactgegevens (naam, functienaam, naam en adres van de instelling) en als een gebruiker een wijziging van deze algemene openbare informatie meldt, wordt deze met iedereen door de database gedeeld. Alle relevante servers van Veeva Systems Inc. bevinden zich binnen de Europese Unie.
Als u vragen of opmerkingen over de privacy hebt of als u uw rechten als gegevenssubject wilt uitoefenen zoals beschreven in ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via dataprivacy@thermofisher.com

Uw gegevens zijn succesvol ingediend.